top of page

DISTANCES LĪGUMS UN PRIVĀTUMA POLITIKA

Mājas lapas īpašnieks ir pašnodarbinātā persona Inita Gailīte (turpmāk tekstā "privātpersona" ), juridiskā adrese "Ciedri" Alsviķi, Alūksnes nov., LV-4333, Latvija. Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar mājas lapas lietošanu vai noteikumiem, lūdzu, sazināties ar mums,  izmantojot mājas lapu - SAZIENIES AR MUMS,  vai rakstiet mums uz e-pastu – info@olywood.lv. Mājas lapas saturs ir privātpersonas  īpašums, jebkādas informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir jāsaskaņo ar privātpersonu. Visas tiesības ir aizsargātas.

DISTANCES LĪGUMS

Šajā mājas lapā piedāvāto preču pārdevējs Inita Gailīte, juridiskā adrese "Ciedri" Alsviķi, Alūksnes nov., LV-4333, Latvija no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 • Pārdevējs apņemas Pircējam pārdot un piegādāt preci atbilstoši veiktajam pasūtījumam interneta veikalā;

 • Vispārīgs preču apraksts, sastāvs, iepakojuma un piegādes veids aprakstīts katrai precei aprakstīts individuāli. Pārdevējs informē, ka informācija par produktu var tikt mainīta bez brīdinājuma;

 • Interneta veikalā atrodamās preces tiek ražotas uz individuāla pasūtījuma, preču izgatavošanas laiks ir 3 - 7 darba dienas;

 • Gadījumos, ja pasūtītā prece nav pieejama vai radušās problēmas piegādē, tad Pārdevējs par to informē Pircēju vienas darba dienas laikā;

 • Produktu krāsas dzīvē var atšķirties no interneta redzamajām monitoru uzstādījumu dēļ;

 • Produktu cenas katram produktam ir atspoguļotas atsevišķi. Pārdevējs informē, ka cenas interneta veikalā ir mainīgas, cenu Pārdevējs var mainīt bez brīdinājuma;

PREČU PASŪTĪŠANA

 • Lai veiktu pasūtījumu interneta veikalā, Pircējs izvēlās preces, to izmēru, krāsu vai kādu no pieejamajām variācijām un pievieno tās pirkuma grozam. Lai apstiprinātu pasūtījumu Pircējs izvēlās opciju - Pasūtīt;

 • Pircējs pats personīgi ir atbildīgs par piegādes datu korektumu;

 • Lai Pircējs veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam nekavējoties jāziņo Pārdevējam par izmaiņām, izmantojot mājas lapu - SAZIENIES AR MUMS, vai rakstiet uz e-pastu info@olywood.lv;

 • Pasūtot preci, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar preces aprakstu, kopšanas instrukciju un visu informāciju, kas saistīta ar konkrētu preci un ir publicēta preces aprakstā;

 • Ja Pircējam rodas jautājumi vai neskaidrības par preču pasūtīšanu vai pasūtījuma detaļām, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot mājas lapu -  SAZIENIES AR MUMSvai rakstīt uz e-pastu info@olywood.lv.

PREČU APMAKSA

 • Veicot pasūtījumu, Pircējs pasūtījumā norādītajā epastā saņem rēķinu ar uzņēmuma rekvizītiem un darījuma detaļām;

 • Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta;

 • Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu, izmantojot bankas pārskaitījumu;

 • Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījuma veikšanu  Pārdevējam sedz Pircējs;

 • Pasūtījuma iepakošanu Pārdevējs uzsāk tikai tādā gadījumā, ja Pārdevējs saņēmis naudu par pasūtījumu savā bankas kontā.

PREČU PIEGĀDE

 • Pārdevējs veic pasūtījuma piegādi Pircējam, atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam;

 • Gadījumos, ja prece nav Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs veic preču izsūtīšanu 3-7 darba dienu dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis apmaksu par pasūtījumu savā bankas kontā;

 • Steidzamos gadījumos, ja Pircējam nepieciešama ātrāka izsūtīšana, Pircējs par to informē Pārdevēju, lai vienotos par iespējām veikt ātrāku izsūtīšanu;

 • Piegādes izmaksas ir atkarīgas no Pircēja izvēlētā piegādes veida, pieejamie piegādes veidi ir:

Piegāde izmantojot OMNIVA Latvija pakomātu, cena - 3.20 EUR;

Piegāde izmantojot OMNIVA Eesti/ Lietuva pakomātu, cena - 8.00 EUR;

Piegāde ārpus Eiropas Savienības teritorijas izmantojot Latvijas pasta starpniecību, cena - 12.00EUR;                                              
Piegāde Eiropas Savienības teritorijā izmantojot Latvijas pasta starpniecību, cena - 10.00 EUR.

 • Gadījumos, ja Pircējs vēlas saņemt pasūtījumu, izmantojot citu piegādes veidu, tad Pircējam tas ir jāsaskaņo ar Pārdevēju;

 • Gadījumos, ja pasūtījuma sagatavošana aizkavējās, tad Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos;

 • Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes aizkavēšanos, kas saistīta ar Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma sniedzēja kavēšanos.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

 • Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces vai samainīt to 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža šādos gadījumos:

Prece nav lietota;
Prece ir iepakota oriģinālajā iepakojumā ar oriģinālajām preču zīmēm un pilnā komplektācijā;
Prece nav sasmērēta vai citādi bojāta.

 • Lai atteiktos no pasūtītās preces, Pircējs aizpilda Atteikuma veidlapu un nosūta to elektroniski Pārdevējam uz epastu olywood.annija@inbox.lv;

 • Izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Pircēja atteikuma dēļ sedz Pircējs;

 • Pārdevējs veic naudas atgriešanu uz Pircēja bankas kontu  14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža;

 • Gadījumos, ja Pircējs ir lūdzis veikt izmaiņas precēs un tās tiek ražotas pēc individuāla pasūtījuma, tad Pārdevējs preces atpakaļ nepieņem un nemaina - MK 255 22.punkts;

 • Gadījumos, ja konstatētas piegādāto preču ražojuma defekts, Pārdevējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču apmaiņu vai atgriešanu;

 • Prece NAV neatbilstoša/nekvalitatīva, ja:

neatbilstība radusies, neievērojot kopšanas instrukciju, brīdinājumus;

parasta preces nolietošanās NAV uzskatāma par defektu.

 • Gadījumā, ja Pircējs vēlas veikt preču apmaiņu, tad izdevumus, kas saistīti ar preču apmaiņu (apmainītās preces atkārtotas sūtīšanas izmaksas ar OMNIVA - 4.00EUR) sedz Pircējs. Pircējam tiek izraksīts rēķins par atkārtotu piegādi preču apmaiņai atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam.

PRIVĀTUMA POLITIKA

 • Mēs uzņemamies atbildību, ka Jūsu privātā informācija (vārds, uzvārds, piegādes adrese u.c.) netiks nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, ja to nepieprasīs tiesībsargājošās iestādes.

 • Pārdevējs pasūtījumu apstrādei, grāmatvedības nolūkos un produktu piegādes organizēšanai var pieprasīt šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts.

 • Pircēja sniegtie dati tiek glabāti mājas lapas izstrādātāja platformā, Pārdevēja datorā un epasta adresē olywood.annija@inbox.lv. Dati tiek aizsargāti un tiem ir piekļuve tikai ar drošu paroli.

 • Pircēja datu glabāšanas termiņš ir 5 gadi.

 • Pircējam tiesības ir - piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu dzēšanu, labot savus datus, pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, tiesības iebilst datu apstrādei, tiesības atsaukt piekrišanu.

 • Mēs cienām Jūsu privātumu un nekad neizmantosim Jūsu datus nolūkā, kas varētu ierobežot Jūsu privātumu.

NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šo Privātuma politika apraksta Inita Gailīte, juridiskā adrese "Ciedri" Alsviķi, Alūksnes nov., LV-4333, Latvija, (turpmāk saukta arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.olywood.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).
1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. PERSONU DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.
2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.3. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. DATU SEBJEKTA TIESĪBAS

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu iesūtot pieprasījumu elektroniski olywood.annija@inbox.lv.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.olywood.lv.

bottom of page